Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvarnsjöarna

Skirmossan. Foto: Lars Sjögren

Reservatet omfattar ett område kring de tre Kvarnsjöarna, som utgör en del av Risvedens kärnområde. Det präglas av en mosaik av äldre förhållandevis opåverkad barrskog, fukthedar, kärr och sjöar. Terrängen är påtagligt kuperad.

Floran präglas av flera västliga arter. Gammelgranslav, kattfotslav, hållav och nållavar förekommer i de mest orörda delarna av skogen. I vissa våtmarker finns inslag av mer krävande arter som ängsstarr och gräsull. Tallar på 200 år har noterats. Delar av skogen är utsökta biotoper för tjäder, hackspettar, ugglor och rovfåglar.

Några mindre stigar slingrar sig fram runt sjöarna och en spång har gjorts över sundet mellan övre och mellersta Kvarnsjön. Stigen ansluter till Skogstorpsvägen. Den storslagna naturskogsartade terrängen kring sjöarna erbjuder rika möjligheter till vildmarksupplevelser. Vid nedre Kvarnsjöns norra sida finns en fin utsiktspunkt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kvarnsjöarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon eller motordriven vattenfarkost
 • göra upp eld (gäller ej på grillplats som är iordningställd av naturvårdsförvaltaren)
 • plocka eller gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa
 • bryta kvistar
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle
 • medföra okopplad hund (gäller ej vid jakt)
 • rida
 • cykla
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
 • tälta
 • bedriva bergsklättring med klätterredskap.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2001
Areal: 82 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 6 kilometer nordost om Skepplanda i Ale. Parkering utefter Skogstorpsvägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss