Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vågsäter bokskog

Naturskog med utrotningshotade mossor och lavar.

Bokskogen är belägen på en östsluttning cirka en kilometer söder om gården Vågsäter i Valbo-Ryr. Skogen är med största sannolikhet spontan och som sådan landets nordligaste belägna. Bokskogen har inte skötts i skoglig mening och har många förmultnade eller stående döda träd. Naturskogskaraktären förstärks dessutom av ett flertal sällsynta eller mindre allmänna mossor och lavar knutna till bokstammarna.

Aspfjädermossa

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Vågsäter bokskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld
  • plocka blommor
  • gräva upp växter samt insamla mossor, lavar och svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1985
Areal: cirka 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Skogen kan nås från väg österut vid Saltkällan mot Kvarndal, därefter höger mot Vågsäter. Fordonstrafik är dock inte tillåten på den sista avtagsvägen. Man får därför gå till fots cirka 1 500 meter för att nå naturreservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss