Dalbobergen

Utsikt mot Dalbobergen. Foto: Maria Fridén Alexandersson

Dalbobergen är ett vackert och omtyckt utflyktsmål utmed stranden av Vänern och på gångavstånd från centrala Vänersborg. Längs några av de lättvandrade stigarna erbjuds du fina utblickar över Vänersborgsviken.

Området är ett av de senaste i raden av naturreservat som kommunen bildat i syfte att bevara områdets naturvärden och för att värna friluftslivet. Stranden består av kala berghällar av gnejs som följer en tydlig förkastningslinje. Bland klippor och skrevor klamrar sig tallar och små tuktade ekar fast. Bergeken är formad av vind och älgbete och brukar kallas krattek.

Det finns gott om lövträd i området och typiskt för området är de krumma ekarna, så kallad krattek som växer bland klipporna närmast vattnet. Det finns flera små bäckraviner med frodigare vegetation med ek och hassel. På några platser med bättre jordmån finns lundskog med växter som tandrot, blåsippa, myskmadra och skogssvingel. Längst i söder finns en gammal stenbro där en gång i tiden trafiken mot Dalsland gick.

Strandmiljö Dalbobergen. Foto: Maria Fridén Alexandersson

Strandmiljö Dalbobergen. Foto: Maria Fridén Alexandersson

Fram till mitten av 1800-talet utnyttjades området för svedjebruk och betesdrift. Det var också hit stadens invånare tog sig för att samla in ved. I den norra delen av området finns grunden efter ett 1800-talstorp.

Vid stranden finns det en gammal byggnad som kallas Bastungens fyr. Fyrplatsen anlades år 1807. Det var Vänerns andra fyrplats och inseglingen till Vänersborg var viktig för sjöfarten redan då. Det äldsta fyrhuset byggdes troligen 1873. Då byggdes också ett fristående åttakantigt trätorn som ledfyr. Denna revs 1935 och det som idag återstår är den åttakantiga grunden i huggen kalksten, Ytterligare en fyr tillkom 1928 på Grönviksudden. Det är ett välbevarat järntorn av AGA-typ som var vanlig på 1920-talet.

Vänerns stränder som löper samman likt en strut här vid Vänersborg. Det gör att man särskilt om hösten kan se många olika fågelarter som följer Vänerns strandlinje söderut tills de når Vänersborg. Sen tar de sikte på västerhavet eller Göta Älv för den fortsatta flygningen mot vinterkvarteren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Dalbobergens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar och ris
 • plocka eller samla in växter, växtdelar eller tickor annat än i studiesyfte (undantag är bär och annan svamp än tickor)
 • insamla insekter eller andra djur eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
 • tälta eller uppföra vindskydd
 • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • utan tillstånd av naturvårdsförvaltaren anordna snitslade, eller på annat sätt markerade, spår eller orienteringskontroller
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser (undantag för särskilda åtgärder i samband med kabeldragningar eller fyrarnas underhåll).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 70 hektar
Naturvårdsförvaltare: Vänersborgs kommun
Kommun: Vänersborg

Hitta hit

Reservatet ligger nordväst om Vänersborgs stad. Området nås via en liten väg som går norrut nära Vänern mot Ursand.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss