Grevbäcks ekhagar

Foto: Martin Fransson

Naturreservatet Grevbäcks ekhagar ligger på Vätterns strand norr om Hjo. I området finns några av de äldsta och grövsta ekarna i hela Västra Götalands län, med en ålder på upp mot 600 år. Några är kanske till och med äldre än så? 

På så gamla träd går det inte att räkna årsringar, eftersom ekarnas äldsta kärnved har förmultnat till så kallad mulm. Man får istället göra en bedömning av trädens ålder med ledning av bland annat storlek och var i landet de växer.

Flera ovanliga arter

Gamla grova ekar har ett stort antal hotade och sällsynta arter knutna till sig. Gul dropplav, gulpudrad spiklav och ekticka är några exempel från Grevbäck. I området finns även alsumpskog och en vacker del av Vätterns strand.

Grevbäcks ekhagar är även en fin miljö för flera fladdermusarter. Däribland barbastell och dvärgpipistrell. Området är väl värt ett besök. Det är en fin upplevelse att vandra i ekhagarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Grevbäcks ekhagar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada eller döda liggande eller stående träd
  • vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära rovfågelbon
  • utplantera främmande växt- eller djurart
  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 68,1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Hjo

Hitta hit

Grevbäcks ekhagar ligger längs Vätterns strand, mellan Hjo och Karlsborg. Från Hjo åker man cirka sex kilometer norr ut på väg 195, som delar naturreservatet. Parkerar gör man bäst vid Trafikverkets rastplats strax norr om Grevbäcks ekhagar.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss