Stenungsundskusten

Foto: Martin Fransson

Naturvårdsområdet Stenungsundskusten omfattar framförallt vattenområdet från Stenungsund och söderut.

De kustnära havsområdena i Stenungsunds kommun kan till stor del betecknas som grundområden. De grunda bottnarna har stor betydelse för växt- och djurliv. De utgör lek- och uppväxtområde samt näringsplats för ett stort antal fiskarter. Under vår och höst utgör grundområdena med anslutande strandängar viktiga rastplatser för flyttande vadare och sjöfågelarter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stenungsundskustens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förtöja på annan plats än vid brygga eller landstrand
  • ställa upp husvagn utanför befintlig campingplats
  • medföra okopplad hund under tiden 1 april - 15 juni i Kyrkeby kile och Källsby kile samt på öarna Ramsön, Keholmen, Stora Dagsholmen, Lilla Dagsholmen, Skutholmen, Stenholmarna, Lindholmen, Mellanholmen, Bärby holme, Norums holme, Lilla Snöholmen, Stora Snöholmen, Kåkenäs holme, Porsholmen och Ulkholmen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Bildat: 1988, nytt beslut 2013
Areal: cirka 1820 hektar
Naturvårdsförvaltare: Stenungsunds kommun
Kommun: Stenungsund

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Området kan nås från Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda. Det kan också nås från sjösidan.

Länk till Eniro.se Länk till annan webbplats.