Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rapenskårs lövskogar

Rapenskårs lövskogar är en blomsterrik ädellövskog längs Grönån. Vid ån bildas en längre lövskogskantad strömsträcka med branta sluttningar i norr. Skogens rika flora är känd sedan länge och på våren är mängden av blåsippor ett karaktäristiskt inslag.

Stor artrikedom

De gynnsamma markförhållandena med leror och grönsten har skapat en stor rikedom av kärlväxter och en skog med lundprägel. En rad intressanta växter finns här, som till exempel vårärt, tvåblad och underviol. Närmast ån är trädslagen många med arter som al, asp, alm och ask. Här finns riklig tillgång på död ved. I denna miljö finns känsliga lavar som mussellav och blek kraterlav. Ån utgör biotop för grönålax, havsöring, havsnejonöga, forsärla och strömstare. I skogen trivs stenknäck och mindre hackspett.

Tilltalande strövområde

Den tilltalande miljön med bland annat blomsterrik ädellövskog längs ån gör att området används både som strövområde och exkursionsområde. En liten stig löper längs med ån och en stig från Rapenskårsvägen möter ungefär mitt på reservatet och fortsätter mot Mökhult. En mindre tillrinnande bäck bildar ett vackert fall i reservatet.

Gammalt torp

Den större åkern på gården Mökhult sköts fortfarande. Gården var bebodd fram till 1942. Av husen återstår nu bara ruiner. Torpet Unnerås var bebott en bit in på 1900-talet. På åkermarken intill torpruinen ska den sista skörden ha tagits år 1938. Åkermarken är numera granskogsbevuxna fornåkern, Flera små inägor och gärdsgårdar finns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen välkommen till Rapenskårs lövskogar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld
 • plocka eller gräva upp växter
 • samla in växter eller djur
 • ta tillvara eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
 • ta med okopplad hund
 • rida
 • cykla
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
 • tälta
 • bedriva bergsklättring med klätterredskap

Bär och matsvamp får plockas för eget bruk.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2001
Areal: Cirka 41 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden och är ett Natura 2000-område.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Rapenskårs lövskogar ligger i Ale kommun, mellan Skepplanda och Hålanda. Tag av från stora vägen vid Skår.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss