Gröne skog

Foto: Ulf Wiktander

Du känner naturligtvis till Stora Alvaret på Öland. Det gamla kalkbrottet i Gröne skog erbjuder faktiskt en liknande miljö – om än i det lilla formatet. För detta kan vi tacka människan och industrialiseringen.

Brottet lockar ögat

Det är givetvis brottet som lockar ögat vid ankomsten. Att följa vägen in, med nakna och blottade block på ömse sidor, lockar fram bilder och tankar om människans slit för brödfödan. Ännu finns några bastanta redskap kvar, som om morgondagen skulle bjuda en ny arbetsdag. Men så blir det inte. Kalkbrottet avvecklades under 1950-talet. Ta det försiktigt när du undersöker området.

En doft av apelsin

I kalkbrottets karga och alvarliknande miljö trivs två mycket ovanliga ormbunkar – kalkbräken och styv kalkmossa. Att känna igen kalkbräken är givetvis en utmaning, men sök med näsan. Kalkbräken doftar apelsin.

I naturreservatet ingår även den omgivande barrskogen. Tall, gran och lärk. Barrskog och kalkrik mark är en mycket ovanlig kombination. Detta möte mellan ytterligheter har lockat hit ett par riktiga svamprariteter - lärkmusseron och grå lärksopp.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gröne skog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • cykla annat än på befintlig väg eller anordna cykeltävling
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • elda
 • medföra okopplad hund
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning.

Serviceinformation

 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 36 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Gröne skog ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Hitta hit

Följ vandringsleden söderut från Munkängarnas parkeringsplats. Efter någon kilometer når du Gröne skog.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.