Gröne skog

Foto: Ulf Wiktander

Du känner naturligtvis till Stora Alvaret på Öland. Det gamla kalkbrottet i Gröne skog erbjuder faktiskt en liknande miljö – om än i det lilla formatet. För detta kan vi tacka människan och industrialiseringen.

Brottet lockar ögat

Det är givetvis brottet som lockar ögat vid ankomsten. Att följa vägen in, med nakna och blottade block på ömse sidor, lockar fram bilder och tankar om människans slit för brödfödan. Ännu finns några bastanta redskap kvar, som om morgondagen skulle bjuda en ny arbetsdag. Men så blir det inte. Kalkbrottet avvecklades under 1950-talet. Ta det försiktigt när du undersöker området.

En doft av apelsin

I kalkbrottets karga och alvarliknande miljö trivs två mycket ovanliga ormbunkar – kalkbräken och styv kalkmossa. Att känna igen kalkbräken är givetvis en utmaning, men sök med näsan. Kalkbräken doftar apelsin.

I naturreservatet ingår även den omgivande barrskogen. Tall, gran och lärk. Barrskog och kalkrik mark är en mycket ovanlig kombination. Detta möte mellan ytterligheter har lockat hit ett par riktiga svamprariteter - lärkmusseron och grå lärksopp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gröne skog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • cykla annat än på befintlig väg eller anordna cykeltävling
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • elda
 • medföra okopplad hund
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 36 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Gröne skog ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natura 2000

Hitta hit

Följ vandringsleden söderut från Munkängarnas parkeringsplats. Efter någon kilometer når du Gröne skog.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss