Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uvviken-Kyrkogårdsön

Uvviken-Kyrkogårdsön ligger vid Vätterns nordvästra strand. Det utgörs av en kustremsa mellan Smygviken och Boviken samt Kyrkogårdsön och ett flertal mindre öar, kobbar och skär.

Stränderna är branta och präglas av sprickdalar och rundhällar. Skogen består av hällmarkstallskog och barrblandskog. Åldern på skogen varierar. På många ställen finns vindpinade tallar och en hel del lågor. Vegetationen är artfattig men i mindre stråk av grönsten finns en artrikare flora.

Området är attraktivt för friluftslivet med flera skyddade naturliga hamnar och bra badplatser.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Uvviken-Kyrkogårdsön, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra fordon
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
  • göra upp eld utom på anvisad eldplats enligt karta
  • skada eller ta bort dött träd eller vindfälle
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller, snitsla spår eller bedriva militära övningar
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • förtöja båt mer än tre dygn på samma plats
  • tälta

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1996
Areal: 403 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Uvviken-Kyrkogårdsön ligger vid Vätterns nordvästra strand, från länsgränsen mot Örebro län i norr till Boviken i söder. Området nås lättast från vattnet, men också via småvägar från väg 49.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss