Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norra Ejgde randlövskog

Norra Ejgde randlövskog är belägen vid östra delen av Bryggeberget, nordöstra Hamburgsund. Randlövskogen ligger mellan en ostvänd bergsbrant/bergvägg, en mindre grusväg och en åkermark i öster. Klapperstenssluttningar förekommer.

Träden domineras av medelgrova till grova almar med inslag av enstaka mycket grova träd. Här växer även liguster, hassel, olvon, gullviva, trolldruva och rikligt med blåsippa.

Randlövskogen ligger i en starkt skalgruspåverkad jordmån där två äldre skalgrusuttag finns. Skalgruset, en hel del block och den relativt slutna skogen gynnar förekomsten av landlevande snäckor. Här finns bland annat smalgrynsnäcka och sidensnäcka.

Smalgrynsnäcka. Teckning: Barbara Landelius, Naturhistoriska Museet

Smalgrynsnäcka. Teckning: Barbara Landelius, Naturhistoriska Museet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Norra Ejgde randlövskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera växt- eller djurart
  • göra upp eld; förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur. Föreskriften gäller ej jägare med jakträtt vid jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2013
Areal: 0,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tanums kommun, Tekniska nämnden
Kommun: Tanum

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax norr om Hamburgsunds samhälle. Det nås via vägen ut mot Strandbacken, i Hamburgsund.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss