Koljön

Koljön, i Koljöfjorden i Morlanda socken nordväst om Ellös på Orust, är låglänt och till större delen täckt av sand- och grusavlagringar som når långt ut över omgivande havsbotten

På södra delen av ön finns en strandäng med karaktäristiskt djurliv. Sand- och grusavlagringar finns utefter vissa strandavsnitt. Öns inre består av en relativt orörd tallskog. Här växer till exempel kråkris, skogsstjärna och vårfryle. På saltängen i sydost växer bland annat havssälting, knutarv och kustarun.

Fina strövtåg

Ön är med sin låglänta terräng lättillgänglig. En tur på ön ger fina naturupplevelser och på flera ställen runt Koljön finns fina sandstränder och inbjudande berghällar vilket gör ön mycket attraktiv för friluftsbad.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Koljöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta och ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • medföra okopplad hund
  • gräva upp växter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1974
Areal: cirka 116 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Hitta hit

Ön kan bara nås med båt, fast färjeförbindelse saknas.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.