Näverkärr

Kustmiljön i Näverkärr lockar många besökare. Flera av vikarna i området är fina badplatser, exempelvis Karlvik och Näverkärrsvik. Naturreservatet bjuder också på höga natur- och kulturmiljövärden.

Naturreservatet har fått sitt namn från gården Näverkärr på Härnäsets sydvästligaste del. Gårdsmiljön har mycket gamla anor. Kring gården finns gamla ängsmarker som omgärdas av stenmurar. En fägata visar hur djuren förr leddes ut på bete på utmarken.

Bergsryggar och hällmarker

Den bohuslänska graniten gör sig påmind i naturreservatet genom ett antal bergsryggar. På bergsryggarna finns ett hällmarkskomplex med naket berg, lavar och mossor. I sprickor och fördjupningar finns en mager flora.

Magnifik kustlövskog

Mellan bergsryggarna ser det annorlunda ut. I skydd av bergen har en magnifik kustlövskog utvecklats, med trädslag som alm, ask, lind, ek och björk. Lövskogen är av varierande ålder och i vissa delar är den påverkad av bete.

Sällsynta skogslavar

Lavfloran är ovanligt rik för att vara på kusten. Ett 30-tal sällsynta och hotade skogslavar har hittats i området. I naturreservatets södra del övergår flera av dalgångarna i olika typer av ängsmark. Kalkgynnad flora förekommer, vilket visar att det finns skalgrus i marken.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Näverkärrs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • bryta kvistar, plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • göra upp eld
 • medföra okopplad hund
 • campa
 • obehörigt framföra motorfordon
 • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper eller annat avfall.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1964
Areal: ca 235 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Till naturreservatet kommer man antingen med båt till många av de fina naturhamnarna eller med bil från Lysekilsvägen. Då tar man lämpligast av vid Brodalen och följer vägen ut på Härnäset nästan ända ut till Slävik. Invid vägen finns en parkeringsplats för besökare.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.