Underslös

Foto: Ingvar Olofsson

Fram till slutet av 1860-talet bestod stora delar av landskapet vid Underslös av ljunghed som betades hårt. Därefter har skogen tagit över området successivt. Modernt skogsbruk har bedrivits i liten omfattning.

I områdets västra del förekommer mest hällmark med tall. Denna del präglas mycket av de speciella geologiska förhållandena med små sprickdalar och bergbranter som korsar stora delar av området. I de små sprickdalarna och längs bergbranterna finns ett stort inslag av så kallad ekkrattskog.

I områdets östra del är jordtäcket något tjockare jämfört med hällmarksområdet i väster. Här är lövinslaget större och det finns även ett par kärr. Torrträd påträffas framför allt spritt på hällmarkerna och i sprickdalarna.

I naturreservatet finns även lite ädellövskog med bok och ek. Med tiden kommer träden att kunna åldras och dö naturligt och därmed förbättra livsförutsättningarna för många krävande arter. I området finns flera naturvårdsintressanta arter så som stubbspretmossa, korallav, ekticka, spillkråka och nattskärra.

Foto: Ingvar Olofsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Underslös men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch, eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2018
Areal: cirka 41 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Hitta hit

Underslös ligger cirka 4 kilometer öster om Tanumshede, söder om väg 163.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss