Stora Bjursjön

Sjö med vassruggar och blandskog runt om.

Foto: Örjan Nilsson

Stora Bjursjön är en vacker sjö med fin badplats på norra stranden. Naturreservatet består även av strandskog, hällmarkstallskog, samt en rad berg- och rasbranter. Stora Bjursjön och Klyftamon bildar tillsammans ett ganska stort vildmarksliknande område.

Det brann en del i skogarna runt Bjursjön förr. Åtminstone fram till slutet av 1800-talet, men mindre bränder har förekommit även i senare tid. En svedd skog är naturligtvis en sorglig syn, men alla har en roll i naturens teater. Även branden. Det finns växter, insekter och fåglar som är beroende av branden för sin överlevnad. Exempelvis svedjenävan, som påträffats i markerna runt sjön.

Stora Bjursjön, och det angränsande naturreservatet Klyftamon, har ett stort geologiskt värde. Här finns en nyckel till att kunna förstå utvecklingen under den Baltiska issjöns tappning. Hällmarkerna och blockfälten vittnar fortfarande om kalspolningen av området.

Det finns en hel del gamla och döda träd i naturreservatet. Det är bra. Ålderdomen och döden är nämligen livsviktig för en rad sällsynta mossor och insekter.

Foto: Örjan Nilsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Stora Bjursjön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar
  • framföra motordriven båt
  • starta eller landa med luftfarkost
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utplantera växt eller djurart.

Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • anordna idrottstävlingar, läger eller andra arrangemang för fler än 200 personer

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2009, utökat 2019
Areal: 198,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Ägare: Naturvårdsverket och Sveaskog AB
Kommun: Skövde

Hitta hit

Stora Bjursjön ligger cirka två kilometer väster om sjön Lången, nordväst om Billingen i Skövde kommun.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.