Klevekilen

Klevekilen ligger mellan Väjern och Hovenäset, cirka tre kilometer norr om Kungshamn. Naturvårdsområdet består av viken och dess strandområden.

Klevekilen har fått sin karaktäristiska vinklade form genom ett spricksystem med korsande riktningar. Stränderna är sönderskurna med halvöar och utskjutande klippuddar.

En unik förekomst av så kallad stromatolitisk kalksten, troligen bildad under den senaste nedisningen, förekommer vid Slätten, som är skyddad som naturminne. Den örtrika floran i området innehåller arter som till exempel gullviva, spåtistel, bockrot och höskallra. Strandängarna har ett relativt rikt fågelliv.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Klevekilen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • ställa upp husvagn
  • anordna bojförtöjning.

På naturminnet Slätten är det inte tillåtet att:

  • ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • göra åverkan på fast berg
  • föra bort sten från området.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1992
Areal: cirka 118 hektar
Naturvårdsförvaltare: Sotenäs kommun
Kommun: Sotenäs

Hitta hit

Klevekilen nås från Hovenäsbron på vägen mellan Hovenäset och Kungshamn.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.