Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Frälsegården

Foto: Peter Wredin

Vid Frälsegården söder om Trädet framträder Ulricehamnsåsen mycket tydligt, som åsryggar och kullar. Denna ås kan man följa längs hela Ätradalen mellan Kölaby och Ulricehamn.

Ätradalen är rik på fornlämningar, vilket vittnar om att människor bott här under mycket lång tid. Särskilt vanligt är det med lämningar uppe på kullar och åsar. Frälsegården utgör inget undantag. Här finns bland annat två gravfält, det största bestående av tio högar, sjuttioen runda stensättningar, tre rektangulära stensättningar och en treudd.

Smalbladig lungört. Foto: Anders Stagen

Smalbladig lungört. Foto: Anders Stagen

Åsarna är uppbyggda av sten och grus med ett visst kalkinnehåll. I kombination med kreatursbete har detta skapat en speciell miljö, som i sin tur gett upphov till en säregen flora. De typiska arterna brukar med ett gemensamt namn kallas för torrängsväxter. Dessa är till exempel trollsmultron, backsippa, blodnäva, smalbladig lungört och backsmultron.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Frälsegårdens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon (gäller ej på enskild väg genom området).
  • tälta
  • elda
  • plocka blommor.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1984
Areal: cirka 5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Om Natura 2000

Hitta hit

Frälsegården ligger söder om Trädet, längs vägen mellan Falköping och Ulricehamn. Parkering och informationstavla finns utefter en liten avfartsväg som går in i reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss