Bjällermossen

Bjällermossen ligger intill kommungränsen mot Tranemo kommun, strax väster om Sjötofta, och ingår i myrkomplexet Hästömossen.

I naturreservatet ingår en mosaik av kärr, sumpskog och barrblandskog. Hjortronblom, orre och gamla senvuxna tallar är några av sevärdheterna i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bjällermossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera växt- eller djurart

Föreskrifterna ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2011
Areal: cirka 55 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Svenljunga

Hitta hit

Naturreservatet är i dagsläget inte skyltat men nås lättast via skogsväg norrut från Norra Ingärdebo, som ligger väster om Sjötofta.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss