Bjällermossen

Bjällermossen ligger intill kommungränsen mot Tranemo kommun, strax väster om Sjötofta, och ingår i myrkomplexet Hästömossen.

I naturreservatet ingår en mosaik av kärr, sumpskog och barrblandskog. Hjortronblom, orre och gamla senvuxna tallar är några av sevärdheterna i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bjällermossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande
  • utplantera växt- eller djurart

Föreskrifterna ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011
Areal: cirka 55 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Svenljunga

Hitta hit

Naturreservatet är i dagsläget inte skyltat men nås lättast via skogsväg norrut från Norra Ingärdebo, som ligger väster om Sjötofta.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.