Väsmestorps naturreservat

Stenmrar omgivet av grönskanade landskap.

Det säregna stenmurslandskapet är typiskt för Väsmestorp. Foto: Carin Franson, Falköpings kommun

Väsmestorps naturreservat ligger direkt norr om Floby samhälle. Området kallas även för Stenmurslandskapet i Väsmestorp. Det är med viss rätt. Här finns flera mäktiga och mycket vällagda stenmurar.

Enligt historiska uppgifter var det lantbrukaren Erik Andersson som under 1910-1930 brukade delar av området och som med hårt arbete skapade detta säregna stenmurslandskap vid sin gård. I området finns även en gammal timrad vattenkvarn och andra kulturhistoriskt intressanta lämningar.

Naturen i naturreservatet är varierad. Här finns en bäckravin med gråal, alm, lönn och fågelbär. Mindre hackspett häckar vanligen i området. I andra delar av områden finns fina betade ekhagar. I de hävdade delarna av område finns arter som brudborste, svinrot, stagg och brudbröd.

Väsmestorp, med sitt stenmurslandskap, är ett omtyckt utflyktsmål och friluftsområde för de närboende i Floby. Men det är även värt ett besök för den som bor längre bort. Området är förhållandevis lättillgängligt och har flera uppmärkta leder/stigar.

Ekhage i snölandskap.

Snöklädd ekhage. Foto: Kristina Johansson, Länsstyrelsen

En liten bäck som rinner genom grönklädd lövskog.

Grisslebäcken rinner genom Väsmestorps naturreservat där det också finns en gammal timrad vattenkvarn. Foto: Dag Fredriksson, Falköpings kommun

Visning av den gamla vattenkvarnen

Den gamla vattenkvarnen i området sköts numera av Sörby-Floby Hembygdsförening. Visningar av kvarnen kan bokas efter kontakt med föreningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Känn dig välkommen att besöka Väsmestorps naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Utplantera växt- eller djurart.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Cykla eller rida. (Cykling är dock tillåten längs Flobyleden.)

Det är dessutom nödvändigt att ha tillstånd från Falköpings kommun för att:

 • Anordna lägerverksamhet eller idrottstävling för mer än 50 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2021 av Falköpings kommun
Areal: 19,5 ha
Naturvårdsförvaltare: Falköpings kommun (kommunalt naturreservat)
Kommun: Falköping

Hitta hit

Från järnvägsstationen i Floby är det en lätt promenad på cirka en 1 kilometer mot nordost fram till naturreservatet. Floby station kan du nå med tåg eller med buss.

Floby kan du även nå genom att svänga av åt söder från väg 47 mellan Falköping och Vara. I anslutning till Källdalsgatan i Floby, strax söder om naturreservatet, finns en gästparkering för besökare till naturreservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss