Attebo

Attebo naturreservat består i huvudsak av gammal och orörd barrskog, men här och var gör lövskog och fuktstråk inbrytningar. En bäck har också mejslat väg genom områdets sydvästra del. I de fuktiga partierna trivs den vackra missnen, medan den sällsynta sotlaven föredrar torrare marker.

Illustation av spillkråka

Spillkråka. Illustration: Niklas Johansson

Sotlaven har ett träffande namn. Laven sotar nämligen ner alla som inte kan hålla fingrarna i styr. Sotet består av svarta sporer som fruktkropparna skickar iväg när du petar på laven.

Svart är också spillkråkan, som är vår största hackspett. Den kolsvarta fågeln trivs gott i de gammelskogar som erbjuds i Attebo.

Förr var det vanligt att släppa boskapen på bete i skogen. Det går fortfarande att se rester av skogsbetet i Attebo, trots att djuren sedan länge är borta. Spåren lever vidare i luckor och former.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Attebo naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • elda
  • utplantera växt- eller djurart
  • samla in insekter, lavar och mossor
  • cykla
  • anordna lägerverksamhet
  • anordna idrottstävling

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2012
Areal: Cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss