Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bredmossen Hensbacka

Hensbacka.

Bredmossen på gränsen mellan Uddevalla och Munkedal är en flikig och mångformig myr som domineras av en stor excentrisk mosse. Det vill säga mossens högsta punkt är förskjuten från mossens centrum till en mer perifer del av mossen. Jämför centrisk som är mitt på.

På mossen kan man se stora lösbottenhöljor, några små gölar och flera mindre dråg som korsar mossen. På mossen växer kallgräs, dystarr, myrsälting, vitag, brunag och samtliga sileshårsarter. I kanten av myren finns randtallskog och den för myren typiska laggen. Det vill säga kärr som får sitt vatten både från omgivande fastmark och från nederbörd.

Fågellivet är rikt och på mossen häckar regelbundet ljungpipare. Ängspiplärka, orre och ormvråk hör också till områdets fauna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bredmossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld
  • att med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 190 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal, Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området nås lättast via vägen österut från Hensbacka naturbruksgymnasium

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss