Kynnefjäll

Foto: Diana Miscevic/Västkuststiftelsen

Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas sänka i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket jordfattiga platån genombryts av parallella sprickdalar med vattendrag och på många ställen långsmala sjöar. Skogsallmänningen är ett viktigt dokument över Bohusläns skogshistorik.

Under 1700- och 1800-talen var Kynnefjäll ett nästan skoglöst land, som starkt präglades av bete och svedjebruk och där ljunghedar, myrar och hällmarker utgjorde dominerande inslag.

Skogen tog över

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet upphörde hävden successivt och markerna beskogades genom självsådd eller plantering. Skogens ålder varierar mellan 120 och 70 år med inslag av enstaka tallar som kan vara över 300 år.

Knärot och tjäder

Floran är ganska artfattig, men orkidéerna spindelblomster och knärot förekommer liksom en del intressanta lavar och mossor. En del fågelarter som är ovanliga i den brukade skogen kan man stöta på här, exempelvis tjäder och duvhök.

Känsligt fågelliv vid Stora Holmevatten

Bohusleden löper tvärs genom reservatet och det finns flera andra markerade stigar att välja bland. När du vandrar längst Bohusleden, tänk på att fågellivet vid Stora Holmevatten är känsligt så var uppmärksam om du till exempel rastar eller fikar så att du inte vistas nära bon eller annat sätt stör fåglarna. Tack för att du visar hänsyn!

Området har utökats

Sedan reservatet bildades 1992 har området utökats två gånger. Kynnefjäll naturreservat består därför av de tre områdena A, B och Sätret. Observera att föreskrifterna varierar mellan områdena.

Aktuellt: Naturvårdsbränning i vår eller sommar 2024

Under våren eller sommaren kommer Länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränning i Kynnefjäll och Kroppefjäll, i norra Bohuslän och Dalsland. Bränningen behövs för att skogen ska må bra.

Länsstyrelsen sätter upp skyltar vid vandringsleder och ”ingångar” till området, annonserar i lokaltidningar och skickar även brev till fastighetsägare i kringområdet. När det är dags kommer vi att informera via radio P4.

Exakt datum för när naturvårdsbränningen kommer att genomföras kan man inte spika, det beror på väder och vind. Men det är planerat till någon gång under perioden maj till augusti.

På Länsstyrelsens webbplats, sidan Naturvårdsbränning, kan du anmäla dig för att få ett sms när det är dags.

Naturvårdsbränning

Du kan också läsa mer i Länsstyrelsens nyhet om den planerade naturvårdsbränningen.

Nu planerar vi bränning i Kynnefjäll och Kroppefjäll – för att skogen ska må bra

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kynnefjälls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon
 • färdas med båt, kanot eller motsvarande i andra än av förvaltaren anvisade sjöar
 • tälta annat än på av förvaltaren anvisad plats
 • gräva upp växter samt insamla mossor och lavar.

Inom Kynnefjäll A är det inte tillåtet att:

 • fiska inom Stora Holmevattnet med undantag för dess södra del enligt illustrationskartan. Allmänhetens fiske utanför förbudsområdet regleras genom bestämmelser i Stora Holmevattnets fiskevårdsområde.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1992 (Kynnefjäll A), 1996 (Kynnefjäll B Skogsallmänning), (2016 Kynnefjäll-Sätret)
Areal: Totalt 1882 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal, Tanum

Området ingår till stor del i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Lättaste sättet att ta sig till området är med bil till gården Kasebo, som ligger i södra delen av reservatet. Härifrån löper ett flertal stigar ut i området.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss