Rya åsar

Foto: Dag Ekelund

Rya åsar hittar du alldeles i närheten av Borås centrum. Landskapet är varierat med lövskog, barrskog och kulturmarker.

Eken är Rya åsars karaktärsträd. Ekskogen i området är från ungefär samma tid. Det finns inga riktigt gamla träd, men några av ekarna har förutsättningar att bli jätteekar i framtiden.

I lövskogen finns frodiga lundar med rik flora, sällsynta mossor och snäckor. Andra värdefulla naturtyper är hasselskog, alkärr och lindskog.

Rikt fågelliv

Hasselmusen finns i reservatet. Den bygger bon i täta buskar. I lövskogen finns ett mycket rikt fågelliv, med nötkråka, stenknäck, mindre hackspett och spillkråka.

Granskogarna är ganska gamla men rätt så artfattiga. Den mest värdefulla skogen är en sumpskog, där det bland annat växer dvärghäxört, gullpudra, strutbräken och hässlebrodd.

På flera ställen i reservatet finns kulturlämningar efter bebyggelse, röjningsrösen, äldre åkermark och stenmurar. Vid Ryssby och Ramshulan finns välbevarade öppna inägomarker ned askängar, stenmurar, öppna åkrar och hagmarker.

Föreskrifter

Du är välkommen till Rya åsar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada levande eller döda stående träd och buskar eller på annat sätt skada växtligheten, till exempel genom att gräva upp växter, skada berghällar
 • block eller klippor
 • göra upp eld på andra platser än de kommunen hänvisar till
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • rida eller cykla utanför stigar och leder
 • framföra motordrivet fordon
 • tippa trädgårdsavfall
 • sätta upp skylt, affisch, orienteringskontroll, måltavla eller liknande
 • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller annan idrottstävling.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001
Areal: Cirka 560 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås kommun
Kommun: Borås

Rya åsar är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Rya åsar ligger 3 kilometer nordväst om Borås centrum. Följ vägskyltning mot Knalleland och Ryda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.