Rya åsar

Foto: Dag Ekelund

Rya åsar hittar du alldeles i närheten av Borås centrum. Landskapet är varierat med lövskog, barrskog och kulturmarker.

Eken är Rya åsars karaktärsträd. Ekskogen i området är från ungefär samma tid. Det finns inga riktigt gamla träd, men några av ekarna har förutsättningar att bli jätteekar i framtiden.

I lövskogen finns frodiga lundar med rik flora, sällsynta mossor och snäckor. Andra värdefulla naturtyper är hasselskog, alkärr och lindskog.

Rikt fågelliv

Hasselmusen finns i reservatet. Den bygger bon i täta buskar. I lövskogen finns ett mycket rikt fågelliv, med nötkråka, stenknäck, mindre hackspett och spillkråka.

Granskogarna är ganska gamla men rätt så artfattiga. Den mest värdefulla skogen är en sumpskog, där det bland annat växer dvärghäxört, gullpudra, strutbräken och hässlebrodd.

På flera ställen i reservatet finns kulturlämningar efter bebyggelse, röjningsrösen, äldre åkermark och stenmurar. Vid Ryssby och Ramshulan finns välbevarade öppna inägomarker med askängar, stenmurar, öppna åkrar och hagmarker.

Markerade leder

Det finns flera leder och stigar i området, varav tre är markerade och ytterligare ett är belyst. Uppgifterna om lederna är tagna från Borås Stads webbplats:

Rya Åsar, vandringsleder - Borås Stad (boras.se) Länk till annan webbplats.

Vandringsled 1,5 km

Spåret utgår från parkeringsplatsen på Almenäs. Det går helt i naturreservatet Rya åsar. Spårets symbol är en blå svamp.

 • Klassning: Svår
 • Tillgänglighetsanpassad: Nej
 • I närheten: Fiske, bad, båtuthyrning (sommartid) och grillplatser finns på Almenäs.
 • Parkering: Almenäs, därifrån cirka 100 meter.
 • Närmaste busshållplats: Almenäs.

Spåret "Ekskogen" utgår från parkeringsplatsen vid Björbostugan. Det ligger helt i naturreservatet Rya åsar. Man går genom kulturmarkerna vid Ramshulan bort mot Ryssby, där det finns fina utsiktsplatser nära leden, genom ädellövskog tillbaka via Högplatån och Björbo hage till Björbostugan. Spårets symbol är ett eklöv.

 • Klassning: Medel
 • Tillgänglighetsanpassad: Nej
 • I närheten: Vindskydd och grillplats i omedelbar anslutning.
 • Parkering: Björbostugan, därifrån cirka 20 meter.
 • Närmaste busshållplats: Björbostugan, därifrån cirka 600 meter.


Spåret börjar vid parkeringen vid Björbostugan. Man går först genom kulturmarkerna vid Ramshulan och sedan i delvis backig terräng i barrskogen fram till vindskyddet vid Fjällsjön. Därifrån går man via utsiktsplatsen vid Rya klint till Björbostugan. Det går helt i naturreservatet Rya åsar. Spårets symbol är en gran.

 • Klassning: Svår
 • Tillgänglighetsanpassad: Nej
 • Parkering: Björbostugan, därifrån cirka 20 meter.
 • Närmaste busshållplats: Björbostugan, därifrån cirka 600 meter.

Rya åsars elljusspår är cirka 2,4 kilometer långt. Spåret går på grusat underlag genom lummig granskog. Spåret är något backigt. Spåret går att starta antingen från Björbobacken eller från Ryssby. Spåret passerar förbi de öppna åkermarkerna vid Ramshulans gård. Spåret är belyst från när det börjar bli mörkt till kl. 23.00.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till Rya åsar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada levande eller döda stående träd och buskar eller på annat sätt skada växtligheten, till exempel genom att gräva upp växter, skada berghällar
 • block eller klippor
 • göra upp eld på andra platser än de kommunen hänvisar till
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • rida eller cykla utanför stigar och leder
 • framföra motordrivet fordon
 • tippa trädgårdsavfall
 • sätta upp skylt, affisch, orienteringskontroll, måltavla eller liknande
 • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller annan idrottstävling.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2001
Areal: 550 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås kommun
Kommun: Borås

Rya åsar är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Rya åsar ligger tre kilometer nordväst om Borås centrum. Följ vägskyltning mot Knalleland och Ryda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss