Sundholmen

Foto: Peter Post

Vid västra stranden av sjön Tolken ligger det natursköna och historiskt intressanta naturreservatet Sundholmen. Reservatet omfattar även ön Holmen. På ön finns lämningar av en gammal borg med anor från 1400-talet.

Borgen ägdes under sin glansperiod av greveätten Brahe. Den förföll successivt under 1600-talet efter att ha dragits in till kronan. Sitt slutliga öde fick borgen 1706, då den brann ner i samband med ett åskväder. Någon ny anläggning byggdes aldrig på ön. En ny manbyggnad uppfördes istället på fastlandet mitt emot ruinen.

Storskrake och storlom

Den näringskrävande växtligheten gynnas av rörligt markvatten och av berggrunden som innehåller järngnejs med innehåll av magnetit. Vid Hägnagärdet finns bokskog, blandlövskog och vid stranden en ekhage. Några mindre inägor med torrängsflora sköts genom slåtter. Fågellivet domineras av lövskogsgynnade arter som svarthätta, flugsnappare och nötväcka. Ibland ses nötkråka och vid sjön häckar bland annat knipa, storskrake och storlom.

Gott om fladdermöss

Slottsruinen på Sundholmen har stor betydelse för flera fladdermusarter. Sommartid övernattar ett stort antal vattenfladdermöss i källarvalven och dvärgfladdermöss i sprickor i muren. Här övervintrar också hundratals nordiska och långörade fladdermöss.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sundholmens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och parkeringsplatser
  • ställa upp husvagn, campingbil eller släpfordon över natt
  • medföra okopplad hund
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
  • tälta annat än högst en natt på särskilt anvisad plats
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
    plocka eller gräva upp blommor, ris, mossor eller lavar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats

Fakta

Bildat: 1988
Areal: 20 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås

Hitta hit

Sundholmen ligger nära Äspered, vid sjön Tolken, mellan Borås och Ulricehamn. Den enskilda bygdevägen mellan Vatunga och Gullestorp passerar genom Hägnagärdet, där parkeringsplats finns invid vägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss