Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Härmanö

Foto: Thomas Liebig

Härmanö, som är ett av de större naturreservaten i Bohuslän, har en rik palett av naturtyper. Här möter du ett pittoreskt fiskesamhälle omgivet av karga vindpinade klippor och ljunghedar men också lummig lövvegetation, blomstrande ängar och hagar.

Den uppspruckna och brutna gnejsberggrunden är rik på hällskulpturer av olika slag och präglar i hög grad öns natur. De nakna hällmarkerna med inslag av vidsträckta ljunghedar dominerar. Skalgrusförekomster ger på en del platser upphov till en mycket rik flora med kalkkrävande växter. Merparten av åkrar, ängar, strandängar och hagmarker finns utmed öns östra sida. Årligen satsas stora resurser på att hålla markerna öppna med hjälp av bete och slåtter. Exempel på växter som finns på ön är gullviva, krissla, ängsnycklar, strandmalört och havtorn. Ormbunken safsa har här den enda kända förekomsten i Bohuslän.

Skeppare och fiskare

Under de stora sillperioderna på 1700- och 1800-talen växte samhället och konservfabrik, salteri och segelmakeri tillkom. Man började använda kuttrar för fiske och fraktfart, vilket både skapade arbetstillfällen och gjorde Gullholmen till ett skeppar- och fiskesamhälle. Efter första världskriget avtog fisket på grund av försämrad lönsamhet. Människorna sökte sig bort från öarna. Många hus såldes till sommargäster. Både skolan och konservfabriken lades ner.

En gammal kronoholme

Många av de äldre husen bevarades. Du kan idag lätt se skillnad på de små, enkla fiskestugorna och de stora pampiga sjökaptenshusen, dekorerade med träsniderier. Husen står tätt tillsammans, vilket beror på att Gullholmen fram till 1999 var en så kallad kronoholme. På öns norra del ligger Stenstugan, som är ett av de äldsta husen på ön. Det är idag museum. Rummen och inventarierna står kvar i sitt ursprungliga skick och huset med tillhörande sjöbodar har blivit sjöfarts- och fiskemuseum. Det finns ytterligare ett museum på ön som kallas Skepparhuset.

Stig till Härmanö huvud

I norr ligger Ulkhåleberget. Berget har delats i klyftor och är fyllt av gångar och grottor. Fortsätter man längre söderut övergår vägen till en stig som leder ner till Skållehus. Där finns det boplatslämningar från 1500-talet. Stigen leder vidare till Härmanö huvud, med badplats och utkiksplats.

Bra att veta

 • En gammal ek är så välbesökt att den har en egen gästbok. Den står på östra sidan av ön söder om Myren om du ­också vill hälsa på.
 • Det finns fina uppmärkta stigar på Härmanö, och ett par av dem är anpassade för rullstol.
 • Vill du bada? Välj mellan standstrand och klippor. Prova vid Skottarn, Gullholmsbaden, Grindebacken eller Härmanö huvud. Du kan också ­bada från Ångbåtsbryggan på Gullholmen och det finns flera badstegar på klipporna väster om kyrkan.
 • Gullholmsgården har biograf och en naturutställning med anknytning till naturreservatet.
Betande kor på äng i solsken.

Betande kor på äng. Foto: Sofia Åström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Härmanö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka blommor och gräva upp växter
 • medföra lös hund
 • campa
 • göra upp eld
 • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper och annat avfall
 • obehörigt framföra motorfordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 1967
Areal: cirka 1481 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Härmanö är belägen väster om Orust och nås enklast via färja från Tuvesvik till Gullholmen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss