Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Härmanö

Foto: Thomas Liebig

Härmanö, som är ett av de större naturreservaten i Bohuslän, har en rik palett av naturtyper. Här möter du ett pittoreskt fiskesamhälle omgivet av karga vindpinade klippor och ljunghedar men också lummig lövvegetation, blomstrande ängar och hagar.

Den uppspruckna och brutna gnejsberggrunden är rik på hällskulpturer av olika slag och präglar i hög grad öns natur. De nakna hällmarkerna med inslag av vidsträckta ljunghedar dominerar. Skalgrusförekomster ger på en del platser upphov till en mycket rik flora med kalkkrävande växter. Merparten av åkrar, ängar, strandängar och hagmarker finns utmed öns östra sida. Årligen satsas stora resurser på att hålla markerna öppna med hjälp av bete och slåtter. Exempel på växter som finns på ön är gullviva, krissla, ängsnycklar, strandmalört och havtorn. Ormbunken safsa har här den enda kända förekomsten i Bohuslän.

Skeppare och fiskare

Under de stora sillperioderna på 1700- och 1800-talen växte samhället och konservfabrik, salteri och segelmakeri tillkom. Man började använda kuttrar för fiske och fraktfart, vilket både skapade arbetstillfällen och gjorde Gullholmen till ett skeppar- och fiskesamhälle. Efter första världskriget avtog fisket på grund av försämrad lönsamhet. Människorna sökte sig bort från öarna. Många hus såldes till sommargäster. Både skolan och konservfabriken lades ner.

En gammal kronoholme

Många av de äldre husen bevarades. Du kan idag lätt se skillnad på de små, enkla fiskestugorna och de stora pampiga sjökaptenshusen, dekorerade med träsniderier. Husen står tätt tillsammans, vilket beror på att Gullholmen fram till 1999 var en så kallad kronoholme. På öns norra del ligger Stenstugan, som är ett av de äldsta husen på ön. Det är idag museum. Rummen och inventarierna står kvar i sitt ursprungliga skick och huset med tillhörande sjöbodar har blivit sjöfarts- och fiskemuseum.

Stig till Härmanö huvud

I norr ligger Ulkhåleberget. Berget har delats i klyftor och är fyllt av gångar och grottor. Fortsätter man längre söderut övergår vägen till en stig som leder ner till Skållehus. Där finns det boplatslämningar från 1500-talet. Stigen leder vidare till Härmanö huvud, med badplats och utkiksplats.

Bra att veta

 • En gammal ek är så välbesökt att den har en egen gästbok. Den står på östra sidan av ön söder om Myren om du ­också vill hälsa på.
 • Det finns fina uppmärkta stigar på Härmanö, och ett par av dem är anpassade för rullstol.
 • Vill du bada? Välj mellan standstrand och klippor. Prova vid Skottarn, Gullholmsbaden, Grindebacken eller Härmanö huvud. Du kan också ­bada från Ångbåtsbryggan på Gullholmen och det finns flera badstegar på klipporna väster om kyrkan.
 • Gullholmsgården har biograf och en naturutställning med anknytning till naturreservatet.
Betande kor på äng i solsken.

Betande kor på äng. Foto: Sofia Åström

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Härmanö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka blommor och gräva upp växter
 • medföra lös hund
 • campa
 • göra upp eld
 • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper och annat avfall
 • obehörigt framföra motorfordon.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 1967
Areal: cirka 1481 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Härmanö är belägen väster om Orust och nås enklast via färja från Tuvesvik till Gullholmen.

Länk till kart med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.