Vristulven

Vristulven är en trolsk skogssjö med gott om öar, skär och vikar. Naturreservatet består av sjöns norra och västra delar och intilliggande skogs- och våtmarker. Det här är både vildmarksdoftande och friluftslivsvänliga marker.

Väster om Vristulven och ute på öarna finns gammelskogar med gran och tall. De högsta naturvärdena finns i och kring Natura 2000-området Lindbergs domänreservat, som numera ingår i Vristulvens naturreservat. Där finns gammal barrblandskog med ett stort inslag av död ved och tall som är både högvuxen och grov. Några av arterna som har hittats här är grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Storlom och fiskgjuse

Det finns möjligheter till flera trevliga fågelupplevelser i området. Med lite tur får du höra storlommens magnifika rop i fjärran. Eller se fiskgjusen dra förbi med en nyfångad gädda i klorna. Eller se den gracila lärkfalken jaga av och an i luftrummet, på jakt efter trollsländor.

Omväxlande friluftsliv

Vristulven har goda möjligheter till ett omväxlande friluftsliv. Beroende på årstid kan du exempelvis åka skridskor, bada, paddla, plocka bär eller svamp. En delvis otydlig stig går längs med stora delar av sjöns västra strand. Alldeles intill vägen mot Stora Vadön leder en trätrappa med räcke upp till toppen av fornborgen Tränborgen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Vristulven, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon på is
 • framföra motordrivet fordon på land annat än på befintlig väg
 • flyga på en höjd lägre än 300 m
 • elda annat än på angiven eldplats
 • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2013
Areal: ca 298 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad och Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Vristulven är belägen i det stora skogsområdet Klyftamon.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.