Vristulven

Vristulven är en trolsk skogssjö med gott om öar, skär och vikar. Naturreservatet består av sjöns norra och västra delar och intilliggande skogs- och våtmarker. Det här är både vildmarksdoftande och friluftslivsvänliga marker.

Väster om Vristulven och ute på öarna finns gammelskogar med gran och tall. De högsta naturvärdena finns i och kring Natura 2000-området Lindbergs domänreservat, som numera ingår i Vristulvens naturreservat. Där finns gammal barrblandskog med ett stort inslag av död ved och tall som är både högvuxen och grov. Några av arterna som har hittats här är grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Storlom och fiskgjuse

Det finns möjligheter till flera trevliga fågelupplevelser i området. Med lite tur får du höra storlommens magnifika rop i fjärran. Eller se fiskgjusen dra förbi med en nyfångad gädda i klorna. Eller se den gracila lärkfalken jaga av och an i luftrummet, på jakt efter trollsländor.

Omväxlande friluftsliv

Vristulven har goda möjligheter till ett omväxlande friluftsliv. Beroende på årstid kan du exempelvis åka skridskor, bada, paddla, plocka bär eller svamp. En delvis otydlig stig går längs med stora delar av sjöns västra strand. Alldeles intill vägen mot Stora Vadön leder en trätrappa med räcke upp till toppen av fornborgen Tränborgen.

I Vristulvens naturreservat finns känsligt vilt. Det är ett av skälen till dess bildande. Det är således av största vikt att hundar hålls kopplade inom naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Vristulven, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon på is
 • framföra motordrivet fordon på land annat än på befintlig väg
 • flyga på en höjd lägre än 300 meter
 • elda annat än på angiven eldplats
 • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2013
Areal: cirka 298 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad och Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Vristulven är belägen i det stora skogsområdet Klyftamon.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss