Jorefjorden

Foto: Ingvar Olofsson

Jorefjorden ligger mellan Hamburgsund och Fjällbacka. Den är en grund, bred havsvik med omgivande strandängar.

I fjorden mynnar Jorälven från sydost och Träsvallälven från nordost. De grunda näringsrika bottnarna är en förutsättning för ett rikt fågelliv. Här finns till exempel gräsand, kricka, bläsand, sångsvan, knipa och rödbena

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Jorefjorden men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • för annan än markinnehavare, jordbruksarrendator eller deras anställda att utan särskilt tillstånd av Länsstyrelsen under tiden 1 april-15 juli färdas eller vistas inom del av reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969
Areal: cirka 74 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Området kan nås från vägen mellan Hamburgsund och Fjällbacka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.