Tanumskusten IV, Gullbringa

Det öppna landskapet i Gullbringa präglas av hällmarker med inslag av ört- och rishedar. Vegetationen är, särskilt i klåvor och fuktigare stråk, artrik och omväxlande.

Granitberggrunden går i dagen inom stora delar av området och här och var förekommer intressanta blockmarker. Fina utsiktspunkter finns över kust och skärgård från Hällsö i norr till Tjurpannan i söder. Området har stor betydelse för friluftslivet med tillgång till bad och strövande.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gullbringa naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förtöja båt på annan plats än vid brygga eller landstrand
  • ställa upp husvagn eller husbil eller tälta
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • omlagra sten på klapperstensfält eller bortföra sten därifrån.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1992
Areal: ca 40 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Gullbringa ligger cirka 1,5 km söder om Havstenssund vid havet och farleden in till Havstenssund.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats