Bergsjön

Naturreservatet Bergsjön i Risveden domineras av gammal barrskog i en omväxlande och bitvis dramatisk terräng. Reservatet, som ligger 8 kilometer öster om Skepplanda i Risveden, erbjuder besökaren en varierad naturupplevelse med en påtaglig känsla av vildmark.

Bergsjön, som ligger centralt i området, har fått ge namn åt reservatet. Längs Bergsjöns stränder finner man bland annat den för regionen ovanliga växten ag, ett halvgräs som kan bli två meter högt. Den äldre skogen i området har under lång tid varit opåverkad av skogsbruk vilket gett upphov till en variationsrik natur med bland annat ett stort inslag av gamla träd, död ved och lövträd. I områdets låglänta partier är sumpskogar och bäckmiljöer rikligt förekommande med livsmiljöer för arter som kräver hög och konstant luftfuktighet. I dessa miljöer finner man bland annat sällsynta arter som skirmossa och dunmossa.

Föreskrifter

Du är välkommenatt besöka naturreservatet Bergsjön men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande
  • gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • medföra okopplad hund. Förbudet gäller ej vid jakt
  • cykla eller rida
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
  • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009
Areal: cirka 110 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Sjön Bergsjön med omgivande mark ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Bergsjön ligger 8 km öster om Skepplanda i Ale kommun.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.