Bergsjön

Naturreservatet Bergsjön i Risveden domineras av gammal barrskog i en omväxlande och bitvis dramatisk terräng. Reservatet, som ligger 8 kilometer öster om Skepplanda i Risveden, erbjuder besökaren en varierad naturupplevelse med en påtaglig känsla av vildmark.

Bergsjön, som ligger centralt i området, har fått ge namn åt reservatet. Längs Bergsjöns stränder finner man bland annat den för regionen ovanliga växten ag, ett halvgräs som kan bli två meter högt. Den äldre skogen i området har under lång tid varit opåverkad av skogsbruk vilket gett upphov till en variationsrik natur med bland annat ett stort inslag av gamla träd, död ved och lövträd.

I områdets låglänta partier är sumpskogar och bäckmiljöer rikligt förekommande med livsmiljöer för arter som kräver hög och konstant luftfuktighet. I dessa miljöer finner man bland annat sällsynta arter som skirmossa och dunmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bergsjön men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • medföra okopplad hund. Förbudet gäller ej vid jakt
  • cykla eller rida
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
  • utplantera växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009
Areal: cirka 110 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Sjön Bergsjön med omgivande mark ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Bergsjön ligger 8 km öster om Skepplanda i Ale kommun.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss