Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ålleberg

Vy från höjd ned över åkerlandskap.

Foto: Peder Hedberg Fält

Ålleberg bjuder inte bara på vandringsleder och vacker natur. Här finns också en landningsbana för segelflyg. Ållebergs högsta punkt är cirka 335 meter över havet. Du hittar flera vackra utsikter över Falbygden.

I diabasen har det på flera ställen bildats klyftor. Ett tydligt exempel på detta är den säregna sten som kallas Predikstolen i norr. En av bergets stora tilldragelser är vattenkällorna som springer fram vid bergets fot och sluttningar. Bland de mest kända är Lokakällan och Hokällan vid Ållebergs änne.

Marker med historia

Ålleberg är det platåberg som bäst bevarat forna tiders betade, öppna marker. Gamla lantmäterikartor från 1806 över Saleby säteri beskriver berget som "gärdsmark med gräsbotten beväxt med lingonris och små utefter marken liggande enbuskar. Bergsklipporna ligga ömsom i ömsom nära dagen."

Fint för segelflyg

Mitt på platån ligger Svenska Segelflygförbundets centrala segelflygskola och kansli. Segelflyget på Ålleberg startade sin verksamhet 1941, när Ållebergsskolan öppnades med utbildning för blivande segelflygare. Under lång tid var sedan Ålleberg centrum för segelflygets utveckling i Sverige. Fortfarande är Ållebergsskolan landets viktigaste segelflygskola.

Markanvändningen på platån dominerades till mitten av 1980-talet helt av segelflygets verksamhet och av åkerbruk. Betet var helt borta och markerna växte igen. Under 1980-talet inleddes arbetena med att restaurera betesmarkerna.

Lövskogar och leder

Ålleberg är ett mycket omtyckt och populärt utflyktsmål för närboende och turister. Vandringsleder och en naturstig har anlagts på senare år. Branten och sluttningarna utom i söder är klädda med lövskog med stort inslag av ädla lövträd som lind och ek. Här växer exempelvis blåsippa, vitsippa, trolldruva och skogsviol. På bergets platå finns idag en mosaik av ängar, hedar, buskar, sly- och ungskogar.

Bra att veta

 • Ålleberg ligger 335 meter över havet och är det högsta platåberget.
 • På Ålleberg finns både större och mindre vattensalamander.
 • Här ligger en segelflygskola och segelflygsmuseum.
 • Under vår och sommar ordnar Slöta hembygdsförening tipspromenad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ållebergs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida utanför vägen till flygplatsområdet
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil på annan plats än vad skötselplanen anger
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • samla in mossor, lavar eller svamp. Matsvamp får dock plockas
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2002
Areal: 199 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Kör av väg 47 några kilometer sydost om Falköping och följ skyltning mot Ålleberg.

Buss går sträckorna Falköping-Tidaholm och Falköping-Kättilstorp, hållplats Ålleberg.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss