Forentorpa ängar

Forentorpa ängar är ett vackert och spännande naturreservat med höga natur- och kulturvärden. Reservatet är rikt på fornlämningar, bland annat efter en järnåldersby med fornåkrar och gravar i form av stensättningar.

Lunglav. Foto: Peter PostFörstora bilden

Lunglav. Foto: Peter Post

Dagens Forentorpa ängar består till största delen av välbetade lövhagar med många grova ekar och askar. Vissa ekar är säkerligen 400 år gamla och härstammar från de gamla lövängarna. Ekarna är viktiga för mängder av svampar, lavar och djur. Bland annat växer den frodigt gröna lunglaven i området.

Perfekt för promenader

Fågellivet är rikt med många skönsjungande arter. På våren prunkar reservatet av vitsippa och svalört. Området är härligt kuperat med kullar, ryggar och platåer och inbjuder till sköna promenader. En anlagd vandringsled med informationsskyltar om områdets kulturhistoria går genom reservatet.

Bra att veta

 • Vandringsleden runt Forentorpa ängar är 2,4 kilometer lång. Längs leden finns informationstavlor som berättar om sevärdheter och kulturhistoria.
 • Här finns rastplatser och parkering vid väg 184.
 • Pilgrimsleden Falköping-Varnhem passerar förbi Forentorpa ängar.
 • I närheten ligger Gudhems klosterruin, känd från böckerna om Arn av Jan Guillou.
Forentorpa ängar

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Forentorpa ängar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • rida i kärr eller våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • fälla eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka mossor, lavar och svampar. Det är dock tillåtet att plocka matsvampar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • inplantera växt- eller djurart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009
Areal: 52 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Den östra delen av reservatet (22 hektar) ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Forentorpa ängar ligger strax väster om Gudhem vid väg 184 mellan Falköping och Skara.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss