Skyfallsliknande regn i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hållsungamyren

Jungfrulin. Foto: Caroline Edelstam

Hållsungamyren utgörs av en vidgad del av en sprickdalgång. Den starkt brutna terrängen är glacialt präglad med isräfflor, rundhällar etcetera.

Dalgångens botten upptas till stor del av kärrmark med några små vattenspeglar, rester av en tidigare sjö. Övergången från myr till bergbranter utgörs av sakta sluttande ängsmarker. Hela naturreservatet har stora skönhetsvärden och utsikten från högre belägna höjdryggar är imponerande.

Rik flora

Floran är relativt rik. Av speciellt intresse är den kalkpåverkade ängsvegetationen på skaljordsgrund. Mot bergspartier växer rönn, slån, rosor och en. I de fuktigare delarna växer kärrtistel, kabbeleka, vattenklöver och revsmörblomma, medan de torrare till friska ängspartierna domineras av ängsgröe, darrgräs, luddtåtel, getväppling, jungfrulin och förgätmigej. Fåglar som har observerats är bland annat enkelbeckasin, ängspiplärka, berguv och stenskvätta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hållsungamyrens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor och gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld
  • skräpa ned med glas, plåt, papper, plast och annat avfall
  • framföra motorfordon, även moped.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 1970
Areal: cirka 32 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Området är beläget en och en halv km väster om Torsby kyrka. Infartsväg till parkering finner du vid byn Hållsunga. En mindre stig leder fram till myren.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss