Fontin

Naturreservatet Fontin ligger i direkt anslutning till Kungälvs tätort. Det är ett viktigt närströvområde och har betydelse för det rörliga friluftslivet.

Området är till största delen skogsbevuxet. Naturen är varierad och innehåller flera olika naturtyper som barrskog, blandskog, alkärr, bokskog och annan ädellövskog samt betesmark. Centralt i området finns en mindre sjö, Svarte Mosse.

Motionscentralen i Fontin. Foto: Lena Smith

Föreskrifter

Du är välkommen till Fontins naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra okopplad hund
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld annat på än av naturvårdsförvaltaren särskilt anvisad plats
 • parkera annat än på av naturvårdsförvaltaren särskilt anvisad plats
 • framföra alla slags båtar, även kanoter med undantag för arbetsbåtar för skötsel
 • rida, framföra motorfordon, motorcykel, moped, eller liknande på andra än infartsvägar till parkeringsplatser. Undantag medges för naturvårdsförvaltarens skötselfordon.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993
Areal: cirka 192 hektar
Naturvårdsförvaltare: Kungälvs kommun
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Fontin ligger i direkt anslutning till Kungälvs tätort och nås via stigar från flera håll.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.