Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Baljåsen

Foto: Hans Alexandersson

Baljåsen ligger öster om sjön Edslan i Åmåls kommun. Området är starkt kuperat med ett flertal parallella och tvärgående dalgångar. Baljåsen med 302 meter över havet är Dalslands högsta punkt.

På de högsta kullarna växer fattig barrskog med främst tall, men med inslag av vårtbjörk, asp och ek. I de fuktiga dalgångarna och sluttningarna samt i rasbranter växer rikare granskogar och frodiga bland- och lövskogar. På några platser dominerar ädellövskog med många trädslag som ask, ek, lind, lönn och alm.

Paradis för hackspettar

De näringsrika lerskiffrarna ger en rik och intressant flora. Många av arterna är upptagna på rikslistorna över hotade arter, exempelvis fältgentiana, skogssvingel, strävlosta, grynig gelélav, blylav och örtlav. Landets samtliga hackspettsarter förekommer inom området. Det är en betydelsefull livsmiljö för den vitryggiga hackspetten.

Ströva fritt

På både Björndalsberget och Baljåsen finns välkända utsiktspunkter dit markerade stigar leder. Reservatet utgår från parkeringsplatsen vid torpet Petersborg.

En vandringsled går mellan Baljåsens naturreservat och Orsbergets naturreservat. Viss skillnad i föreskrifter finns. En gemensam informationstavla och foldrar finns för båda reservaten.

Till Orsbergets naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Baljåsens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • döda, skada eller insamla djur, mossor, lavar och vedsvampar
 • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra motorfordon
 • rida i terrängen
 • cykla i terrängen
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp skylt, affisch eller liknande anordning
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll
 • genomföra idrottstävling eller träning utanför markerade stigar och leder
 • organisera lägerverksamhet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1994
Areal: cirka 298 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Baljåsenreservatet är beläget öster om sjön Edslan i Åmåls kommun. Tag norrut vid Edsleskogs kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss