Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stigfjorden

Kalvöfjorden. Foto: Hans Alexandersson

Stigfjorden utgör ett innanhav i miniatyr mellan Orust och Tjörn och står i förbindelse med havet genom trånga men segelbara sund i väster och öster.

Kalvöfjorden och Tjuve kile i den grunda norra delen av fjordsystemet samt Sundsby kile öster om Mjörn utgör några av kustens rikaste fågellokaler. Under vår och höst gör den rika produktionen i vattnet och på strandängarna området till näringsplats för tusentals änder, gäss, svanar och vadarfåglar. Stigfjorden har upptagits på listan över våtmarker som anses ha stor internationell betydelse enligt den så kallade Ramsarkonventionen, vilket innebär ett åtagande för landet att bevara denna miljö så intakt som möjligt.

Varierat landskap

Det är ett spännande och rikt varierande landskap som möter besökaren. På Orustsidan finns låglänta jordbruksområden, på Tjörnsidan en kuperad och delvis skogklädd terräng, centralt i området långsträckta klippöar. Det skyddade läget gör att Stigfjordenområdet är rikt på natthamnar, exempelvis vid Smögholmarna längst i väster, Kalven, Bockholmarna, Kälkerön och Hälsön.

Gammalt säteri

På Sundsby säteri finns en rik lövvegetation, men också kulturmark och höga bergsplatåer. Säteribyggnaderna är kulturminne och parken runt byggnaderna är i hög grad sevärd med sina grovstammiga lövträd. Från Solklinten, högsta punkten i området (107 m), erbjuds en hänförande utsikt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stigfjordens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förtöja eller ankra upp husbåt för mer än ett dygn annat än inom anlagd båthamn
  • ställa upp husvagn utanför anlagd campingplats
  • anordna bojförtöjning.

Hund i koppel välkommen! I Stigfjordens naturreservat måste hund alltid vara kopplad, med undantag för öarna Tjörn, Orust, Mjörn och Lyr. Även här gäller dock generella regler om hundar i naturen för att skydda vilda däggdjur och fåglar. Till exempel måste du hålla din hund under extra stor uppsikt från 1 mars till 20 augusti, vilket i praktiken innebär att endast extremt väldresserade hundar kan få gå lösa i naturen under denna tid på året.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1979
Areal: cirka 6714 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust, Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Stigfjorden-området kan nås från många håll; till exempel från Svanvik, Varekil, Mjörn, Röra, Toröd, Halsbäck, Lyrön och Kärreberg.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss