Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Yxsjön

Yxsjön. Foto: Peter Wirdenäs

Naturreservatet Yxsjön ligger strax öster om Mölnlycke och utgörs i huvudsak av gammal barrblandskog med stort inslag av gamla träd och död ved.

Området är mycket kuperat och genomkorsas av flera fuktstråk med våtmarker i dalgångarna. I området hittar man också flera fina skogstjärnar.

Storlom. Foto: Erik Landgren

I den gamla barrskogen norr om Yxsjön har man genom åren funnit en rad naturvårdsintressanta och sällsynta arter av bland annat den starkt hotade skugglobsmossan och den sårbara hållaven samt orkidéerna knärot och spindelblomster. I naturreservatet återfinns också flera fågelarter upptagna i EUs fågeldirektiv, till exempel tjäder, storlom som häckar i Yxsjön och fiskgjuse som födosöker i sjön.

Både områdets storlek och höga naturvärden, liksom det faktum att man kan uppleva vildmarkens orördhet och tystnad så pass nära storstan, gör området till ett spännande utflyktsmål för boende i Göteborgsregionen. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Yxsjön men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på skogsbilväg eller i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera växter och djur
  • ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
  • gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller inte plockning av blommor, bär och matsvamp för husbehov
  • skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014
Areal: cirka 154 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Härryda

Hitta hit

Naturreservatet nås enklast via väg från Nya Långenäs, öster om Mölnlycke. Från Nya Långenäs får man promenera eller cykla in i området. I dagsläget finns inte någon markerad stig genom naturreservatet, inte heller parkeringsplats.

Karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss