Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Hästhagen

Det är gott om blommor i Mörteviks hästhage om våren. Det beror bland annat på grönstenen i marken. Grönsten levererar massor med energi till allt som växer.

Naturreservatet består av en delvis igenvuxen hage kring en markerad bergsrygg. Här finns gott om lövträd och en rik vårflora. Den av grönstenens gåvor näringsrika jorden lockar till sig lundväxter som blåsippa, nunneört, tandrot, vårärt och trolldruva.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hästhagens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • skada växtligheten, till exempel genom att bryta kvistar eller plocka blommor
  • vidta åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, till exempel närfotografering av bo eller motsvarande
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon annat än på därtill upplåten väg
  • parkera annat än på anvisad parkeringsplats
  • medföra okopplad hund. 

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 1981
Areal: cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Hitta hit

Hästhagen ligger nordost om Mariestad, vid Sundsmarken på vägen ut till Torsö.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.