Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åkerström

Betesmarken i 
Åkerström med sina lövklädda kullar. Foto: Jörgen Olsson

Betesmarken i Åkerström med sina lövklädda kullar. Foto: Jörgen Olsson

Från Nyckelberget har man en fantastisk utsikt mot söder över Göta älvs dalgång. Den mäktiga älven flyter sakta fram mellan hagmarker som inramas av barrskogsklädda höjder.

Åkerström är en lummig idyll och det är svårt att föreställa sig att detta är platsen för en av landets största naturkatastrofer. Strax väster om det som i dag är naturreservat inträffade den 7 oktober 1648 ett lerskred som var så mäktigt att det dämde upp hela älven. Skredet drog med sig åkrar, ängar, skog och hus och orsakade enorma flodvågor som svepte med sig människor och byggnader längs älven. Olika källor nämner att från 85 till 127 människor omkom i denna katastrof.

Berguv. Foto: Pixabay

Berguv. Foto: Pixabay

Fauna och flora

Ek och hassel med inslag av lind, alm och ask bildar fina dungar där man kan hitta en del intressanta växter. Tidigt om våren kan man upptäcka den lilla vätterosen. Den hör hemma under hasselbuskarna där den parasiterar på hasselns rötter. Till reservatet hör även ravinområdet Brandsbo dalar på andra sidan av vägen, där stigen följer en porlande bäck genom högstammig granskog. Att marken är näringsrik vittnar växterna om. Här finns bland annat strutbräken, skogsbingel och smörboll. Området är en fin sträcklokal för fåglar och i skogen kan man om våren höra grönsångare, flugsnappare eller ärtsångare sjunga. Någon gång stöter man på berguv eller duvhök. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Åkerströms naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter samt bryta kvistar
  • vidta åtgärd, som kan verka störande på djurlivet
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • medföra okopplad hund
  • rida
  • utan förvaltarens medgivande anordna orienteringskontroller, snitsla spår eller idka lägerverksamhet
  • parkera annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1982
Areal: cirka 52 hektar
Naturvårdsförvaltare: Trollhättans kommun
Kommun: Trollhättan

Hitta hit

Vägen mellan Trollhättan och Lilla Edet går rakt igenom reservatet och en parkeringsplats finns i anslutning till denna. Ett bra sätt att ta sig till Åkerström är att göra en vandring från Trollhättan längs den stig som följer älven ned till reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss