Kärra

Foto: Martin Fransson

Reservatet är en av de få växtlokalerna i länet för de i västra Sverige sällsynta arterna havtorn, skogsklocka och skogskornell.

Området omfattar en brant bergssluttning samt en åker. Sluttningen som vetter mot öster är glest trädbevuxen, främst med tall och björk men även en del gran. Du kan hitta arter som blåsippa, gullviva och hårstarr.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kärra naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor, gräva upp växter och bryta kvistar
  • upp eld
  • campa.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972
Areal: cirka 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Hitta hit

Området ligger strax söder om Tanums järnvägsstation, cirka 2 kilometer väster om Tanumshede. Parkering och informationstavlor finns längs vägen som tangerar området.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.