Sillvik

Flera stigar, vacker utsikt och ett uppskattat bad gör Sillvik till ett populärt promenadområde. Badplatsen ingår i det angränsande reservatet Nordre älvs estuarium. Estuarium är en vik som mynnar ut i havet och där sötvatten möter det salta och gradvis blandas. Resultatet blir bräckt vatten av olika styrkor.

Sillviks naturreservat ligger norr om Tumlehed på norra Hisingen. I området finns en skalbank med värdefull miljö för snäckor.

Kärrknipprot. Foto: Erik Landgren

God utsikt över skärgården

På högsta punkten, som ligger sisådär 55 meter över havet, ser du en stor del av skärgården. Naturen är ­typisk bohuslänsk med kuperad hällmark och berg av gnejs.

Skalbankar och kalkkärr

I området finns kalkkärr och så kallade skalbankar, ett minne från tiden då området låg under vatten. En skalbank består av en rejäl hoper fossila skal från blötdjur som levt i havet. Marken är med andra ord väldigt kalkrik, och med den kommer många fina och sällsynta arter av mossor och orkidéer, exempelvis kärrknipprot, grönkulla och Jungfru Marie nycklar. Här trivs också blåsippa, spåtistel, ängsgentiana och sällsynta kalkkrävande mossor. I kalkkärren finns snäckor som smalgrynsnäcka.

I många år grävde man upp skalgruset och blandade i hönsfoder. Detta upphörde 1980 då naturreservatet bildades. I samband med skalutvinningen hittades två flintdolkar i en grav från yngre stenåldern. Idag sköts det som finns kvar av skalbanken som slåttermark.

Gott om djur

Det finns gott om fyrfotingar i området. Rådjur, räv, grävling, fälthare och älg är de större som strosar i området. Hasselsnok visar sig ibland och flera sällsynta dagfjärilar förgyller platsen med sin närvaro.

Bra att veta

 • Strax söder om reservatet finns mer än 3 000 år ­gamla hällmålningar som ­föreställer bland annat hjortdjur, båtar och fiskar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sillvik, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva i mark samt borttaga skal och skalrester
 • plocka eller gräva upp växter
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • framföra moped, annat motordrivet fordon eller cykel annat än på befintlig väg genom området
 • rida annat än på befintlig väg genom området

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Fakta

Bildat: 1980
Areal: Cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad, Park & natur
Kommun: Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Naturreservatet Sillvik ligger norr om vägen mellan Torslanda och Sillvik.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.