Sillvik

Populärt bad- och promenadområde med flera stigar och vacker utsikt kännetecknar Sillvik. Här utvann man skal från blötdjur som såldes som hönsfoder fram till 1980 då reservatet bildades. Idag finns bara delar kvar av skalbanken.

Sillviks naturreservat ligger norr om Tumlehed på norra Hisingen. I området finns en skalbank med värdefull miljö för snäckor.

Kärrknipprot. Foto: Erik Landgren

Många orkidéer och mossor

Skalbankarna sköts idag som slåttermark. Den kalkrika jorden gör att floran är artrik och vissa av arter som finns här är sällsynta. Rikedomen på orkidéer och mossor är stor. Här finns stora bestånd av kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar, och även blåsippa och ängsgentiana. Här växer tall och gran men även ek och andra lövträd.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sillvik, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva i mark samt borttaga skal och skalrester
 • plocka eller gräva upp växter
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • framföra moped, annat motordrivet fordon eller cykel annat än på befintlig väg genom området
 • rida annat än på befintlig väg genom området

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Fakta

Bildat: 1980
Areal: Cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad, Park & natur
Kommun: Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Naturreservatet Sillvik ligger norr om vägen mellan Torslanda och Sillvik.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats