Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lindåsabäcken

Foto: Dag Ekelund

Lindåsabäcken är flodpärlmusslans förlovade land. Det är unikt att musslorna lyckas föröka sig här. Du hittar reservatet sydost om Borås i Häggåns avrinningsområde.

Totalt finns det mellan 10 000 och 20 000 flodpärlmusslor i Lindåsabäcken. Det är mer än hälften av alla musslor i Häggåns avrinningsområde. I bäcken finns också sällsynta snäckor och dag- och bäcksländor. Nedströms i Kovraån, Lillån och Häggån finns det fler ovanliga arter.

Fridlyst sedan 1994

Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö. Vattnet ska vara strömmande, klart, kalkfattigt och syrerikt. Det får inte vara försurat eller ha för höga halter av näringsämnen. Bäcken ska helst ha sand-, grus- och stenbotten och ligga i skugga. Det måste också finnas öring eller lax i bäcken.

Flodpärlmusslan har två stora hot: pärlfångst och miljöpåverkan. Hur pärlfisket har gått till har varierat genom historien. Flodpärlmusslan är fridlyst sedan 1994.

Flodpärlmusslans liv

Musslorna blir könsmogna när de är 15 – 20 år gamla. Hanarna släpper ut spermier i vattnet som honorna får i sig när de filtrerar vattnet. Efter fem veckor har de befruktade äggen utvecklats till larver, glochidier, som honan släpper ut i vattnet. Larverna försöker nu hitta en öring eller lax för att haka fast sig på deras gälar. Under tio månader lever larverna som parasiter på fisken medan de utvecklas till en halv millimeter stor mussla. Den lilla musslan släpper sedan taget och driver med strömmen. När den hittar en bra botten gräver den ner sig. Efter 5 – 8 år har musslan blivit en centimeter lång. Då kan du se den sticka upp ur botten. Där sitter den kvar resten av livet om inte förhållandena i bäcken ändras.

Visste du det här om flodpärlmusslan?

 • Troligen fanns det flodpärlmusslor redan för 80 miljoner år sedan
 • En mussla kan bli cirka 16 centimeter lång och 8 centimeter hög
 • Det äldsta kända exemplaret blev 256 år
 • Musslan har en "fot" som den kan använda om den måste flytta sig
 • Musslorna "äter" genom att filtrera vattnet
 • Honorna kan bli hermafroditer och befrukta sig själva om det är ont om musslor.
 • Pärlor kan bildas om det kommer in främmande partiklar i musslan. Då kapslar musslan in partikeln med pärlemor
 • Vuxna musslor har inga naturliga fiender i Sverige
 • Det finns cirka 400 vattendrag med flodpärlmusslor i Sverige men i många av dessa vatten föryngrar sig inte musslorna idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lindåsabäcken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fiska öring, plocka upp eller skada musslor och andra vattenlevande djur ur bäcken
 • skada levande eller döda växter
 • göra upp eld
 • tälta
 • framföra fordon
 • anordna arrangemang utan tillstånd
 • sätta upp tavla, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2008
Areal: Cirka 9 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås Stad
Kommun: Borås

Lindåsabäcken är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Lindåsabäcken ligger vid väg 27 sydost om Borås.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss