Kälkerön

Kälkerön

Kälkerön är en av de större öarna i Stigfjorden och domineras av bergsterräng med sprickdalar.

Ön är numera obebodd, men ett ödehus, några husgrunder och planterade träd vittnar om tidigare bosättning.

Botaniskt rikt

Dalgångarna, som delvis betas, består av botaniskt rika fukthedar, fuktängar och kalkrika torrängar. Den ovanliga lundväxten löktrav växer i randlövskogen.

Naturhamnar och bad

De många små vikarna bildar bra naturhamnar och badställen. Ön inbjuder i hög grad till strövtåg och ”upptäcktsfärder” och har ett stort värde för friluftslivet. Goda möjligheter till fiske finns.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kälkeröns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta mer än två dygn i sträck
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • medföra okopplad hund
  • gräva upp växter
  • anordna bojförtöjning
  • förtöja eller ankra upp husbåt för mer än två dygn.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Fiske Fiske
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1980
Areal: cirka 353 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Hitta hit

Ön saknar fast färjeförbindelse.
Lättast tar man sig dit med egen båt eller taxibåt.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.