Ekholmen

Foto: Martin Fransson

Ön Ekholmen ligger väster om Ljungskile, söder om Restenäse ö. Ön består av två högre bergspartier samt ett mindre på öns nordspets.

Vegetationen är sparsam med mycket berg i dagen. Enstaka tallar, enar och lövträd växer på höjderna. På västra sidan växer bland annat ek, fågelbär och hagtorn. Växter som du kan hitta på Ekholmen är till exempel ljung, gul fetknopp, kärleksört och tjärblomster.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ekholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa
  • göra upp eld på annat ställe än på Ekholmens nordspets
  • medföra okopplad hund
  • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat.

Serviceinformation

Kontakt