Klosterängen

Naturreservatet Klosterängen ligger på Lugnåsbergets västsida, någon kilometer norr om Lugnås kyrka. Här finns lundliknande lövskogar, vackra ekar och en lång historia.

Ek är det vanligaste trädslaget i reservatet, men en vandring bjuder dig också på lönn, lind och ask. I markerna trivs vackra örter som blåsippa, tandrot, vårärt, dvärghäxört och storrams.

Kloster för givetvis tankarna till munkar. Här lär också ha funnits ett cistercienserkloster på 1100-talet. En verksamhet som senare flyttades till Varnhem, mellan Skara och Skövde. Det sägs att grunderna av ett timrat kloster kunde anas ännu i början av 1800-talet. Mitt i reservatet hittar du den så kallade Klosterkällan.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Klosterängens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter eller plocka blommor
  • bedriva insamling av djur
  • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel utom till reservatets parkeringsplats
  • tälta, dock äger markägaren medge tältning på reservatets parkeringsplats
  • göra upp eld
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller andra störande anordningar.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 1972
Areal: cirka 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Klosterängen ligger cirka en kilometer norr om Lugnås kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.