Svankila

Naturreservatet Svankila har flera olika ansikten. Det kanske vackraste består av en udde längst i norr, på gränsen till Dalslands kanalsystem.

Svankila ligger intill Svanefjorden i Melleruds kommun. Ungefär åtta kilometer norr om Mellerud och två kilometer sydväst om Köpmannebro. Svankila har varit en gård av stor betydelse. Mellan åren 1752-1858 fungerade den som arrendegård till Upperuds bruk.

Kalkrika lövskogslundar

Vägen delar reservatet i en nordlig och en sydlig del. Det södra området består främst av äldre, sluten och botaniskt spännande granskog på kalkrik berggrund. Reservatets norra del är omväxlande, men domineras av kalkrika lövskogslundar med stort inslag av ädellövträd. Här finns även ett stort antal grova ekar.

Torrakor och högstubbar

Karaktäristiskt för hela området är lodytorna där skifferberget går i dagen. Här finns ofta en rik kalkgynnad moss- och lavflora. Skogen har varit nästan helt fri från skogsbruksåtgärder de senaste femtio åren. Det finns gott om grova lågor, torrakor och högstubbar. Alltså döda träd i olika former. I granskogens västra del hittar du ett alsockelkärr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Svankila men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget bruk
  • störa djurlivet
  • medföra okopplad hund med undantag vid jakt med drivande/stötande hund och vid eftersök
  • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintlig väg,
    sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 61 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Hitta hit

Reservatet nås lätt från väg 2222, som går tvärs igenom naturreservatet i öst-västlig riktning. Om du kommer från väg 45, ta av mot Skållerud.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss