Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brattön

Foto: Hans Alexandersson

Brattön, som ligger i södra delen av Hakefjorden, bildar tillsammans med Älgön kraftfulla och välkända siluetter i landskapet. Brattön ger ett dramatiskt intryck med sitt mäktiga massiv av gräsbevuxna platåer, djupa raviner och branta bergväggar.

Liksom Älgön består Brattön av yngre mineralrika bergarter. Den dominerande bergarten är norit. Dessutom finns skalgrusbankar, som innehåller mycket kalk.

Detta ger förutsättningar för en rik flora. Särskilt intressant är vårvialen, som förekommer på en klipphylla på den branta sydsidan av ön. Här har denna växt en av sina två kända svenska växtplatser.

Natur i grönt och gult

Ungefär mitt på Brattön har du Store mossen. Det går en brant stig hit från nordvästra stranden. Genom en prunkande grönska av alm, ask och lind vadar du fram bland ormbunkar och mossiga stenar. Skogen tunnar ut, och det öppnar sig en skyddad glänta, som en dold värld. Du är nu framme vid Store mossen. Somriga dagar besöker fjärilar, gräshoppor och sländor alla örter som trivs här på den sandiga gräsmarken. Många går i gult: stånds, småfingerört, gulmåra, småborre, gråfibbla.

På Brattöns bergsbranter och raviner i söder växer en spännande lista av arter: rosenrot som växer i fjällen, vårvial med rötter vid Medelhavet, fridlysta ormbunken glansbräken, luden johannesört och många fler.

Bra att veta

  • Högsta punkten på Brattön kallas för Blåkullen. Den når 130 meter över havet.
  • Nordväst om Brattön ligger Älgön som också är ett naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Brattöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor och gräva upp växter
  • ha okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld
  • skräpa ned på olika sätt i naturen. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 147 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reguljär båttrafik utgår från Rörtången.

Brattön har inga gästbryggor men det går att förtöja mot strand eller berg.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss