Getaryggen

Getaryggen är en ås som ligger väster om Hentorps bebyggelse och vid foten av Billingssluttningen.

Gullviva. Foto: Erik Landgren

Gullviva. Foto: Erik Landgren

Åsryggen är 10–15 meter hög och är bevuxen med tät ädellövskog. Ek och ask dominerar, men alm, fågelbär, lind och lönn finns också. Under våren och försommaren blommar blåsippa, lungört, vårärt och gullviva. Ovanligare arter är till exempel tandrot och vätteros.

Foto: Skövde kommun

Föreskrifter

Du är välkommenatt besöka naturreservatet Getaryggen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada eller ta bort träd, buskar eller andra växter eller att plocka blommor
  • medvetet störa djurlivet, till exempel klättra i boträd
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • anordna tävlingar
  • på störande sätt använda radio, musikinstrument, högtalare med mera
  • använda motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt