Västerplana storäng

Naturreservatet Västerplana storäng hittar du branta stup, lummig lövskog, betade hagmarker och spår efter bronsålderns Kinnekullebor.

Naturreservatet Västerplana storäng sträcker sig drygt fem kilometer längs Kinnekulle sydvästra sida. En stor del av sträckan är den 20 meter höga sandstenkleven som stupar mot Vänern. I branten växer en lummig men svårtillgänglig lövskog med rikt fågelliv och de flesta av våra lövträd. Flera bäckar bildar små vattenfall över branten. En avstickare från Kinnekulle vandringsled, som löper genom södra delen av naturreservatet, leder till en utsiktsplats vid branten.

Ovan branten är marken flackare med en betad hagmark med gamla lövträd. Ek är det vanligaste trädet men det finns också många lindar. Kanske är området som vackrast på försommaren när marken täcks av ramslökens snövita blombollar.

I området kan ett tränat öga se spår efter en mycket gammal historia av odlingsmöda i form av stensträngar, rösen och terrasser. Lämningarna är spår av forntida Kinnekullebors odlingar som är 2 000 till 3 000 år gamla.

Namnet Västerplana storäng kommer av den mycket stora slåtteräng som en gång fanns mellan Vänern och Västerplana by. Ängen beskrevs livfullt av Carl von Linné vid hans besök på Kinnekulle 1746. Naturreservatet är en av få delar av den forna ängen som inte gjordes om till åker under 1900-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen välkommen till naturreservatet Västerplana storäng men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla eller rida
  • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
  • göra upp eld
  • skada döda liggande eller stående träd
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur
  • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten från reservatet
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 95 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

Västerplana storäng ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natura 2000

Hitta hit

Västerplana storäng ligger på sydvästra delen av Kinnekulle.

Skyltad parkeringsplats finns utmed vägen mellan Hjelmsäter och Blomberg. Därifrån får man promenera 400 meter.

Reservatet kan också nås med Kinnekulletåget och en promenad från Blombergs station.

Kinnekulle vandringsled går genom södra delen av reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss