Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Närbild på en blåvingefjäril som flyger över en äng med gula blommor. Foto: Linda Karlsson

Låt vårsådden gynna våra fjärilar och bin

Planerar du grönytor i offentliga miljöer eller hemma i din trädgård? Vi har tagit fram en guide med förslag på växter som gynnar vilda pollinatörer som fjärilar och bin. Vi har även listat invasiva, främmande arter och riskarter du ska undvika i din odling. Guiden är speciellt framtagen för olika miljöer i Västra Götaland. Titta också in på vår sida med tips och inspiration om belysning, gröna tak och insektsvänliga boplatser.

KALENDER

 • 04 mar 2024 Klocka som ikon 12.00 - 16.30
  Underhåll av dike i vått och torrt Har du ett mindre dike som gränsar till en granne som inte vill göra något? Ingår du i något av de cirka 5 500 markavvattningsföretag som finns i länet? Vad har du som deltagare i ett markavvattningsf...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 05 mar 2024 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Informationstillfälle om utlysning av medel för insatser inom integration Under våren 2024 utlyser Länsstyrelsen medel för insatser inom integrationsområdet. Det finns möjlighet att ta del av Länsstyrelsens information om årets utlysningar vid två tillfällen.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 05 mar 2024 Klocka som ikon 11.00 - 12.30
  Bränning av ängs- och betesmark - webbrådgivning i grupp Att bränna ljung och fjolårsgräs i blomrika gräsmarker är en bra skötselmetod som komplettering till bete eller slåtter, och det skapar en artrikare och mer välskött mark. Var med på en digital gruppt...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 07 mar 2024 Klocka som ikon 09.00 - 14.30
  Öka ekologiska livsmedelsprodukter med export – inspirationsdag

  Det finns många möjligheter med att exportera dina produkter till nya marknader: ökad försäljning, ökad lönsamhet och spridda risker genom att alla ägg inte läggs i samma korg. Men som med allt annat ...

  Anmälningsdatum är passerat

Ett rött hjärta som genomkorsas av ett svärd. Ska symbolisera att svartsjuka inte är romantiskt. 

Svartsjuka är inte romantiskt

Svartsjuka är inte romantiskt är en kampanj mot våld i ungas parrelationer. I år uppmärksammas särskilt vad alla runt omkring en person som blir utsatt eller som utsätter sin partner kan göra.

Bild på två tvåhundrakronorssedlar.

Samhälle

Tyck till om olika betalsätt

Svara på vår enkät och bidra med dina synpunkter på grundläggande betaltjänster i länet. Exempelvis hur det funkar att betala räkningar och om det är lätt eller svårt att ta ut och använda kontanter.

Ett gult rapsfält mot en blå himmel. Foto: Pixabay

Natur och landsbygd

Ansök om jordbrukarstöd

Jordbrukarstöd är pengar du kan få för att du sköter mark och djur eller genomför åtgärder som är bra för miljön. Du söker stödet via e-tjänsten SAM Internet, 8 februari-11 april 2024.

NYHETER

 • 2024-03-01

  Start för licensjakt efter lodjur den 1 mars

  Fredag 1 mars börjar 2024 års licensjakt på lodjur. I Västra Götaland får högst sex djur skjutas inom jaktområdet. Jakten pågår som längst till och med 31 mars, eller till en tidigare tidpunkt om de tilldelade djuren fällts.

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss