Gullakrokssjöarna

Gullakrokssjöarna är två små sjöar som ligger i norra delen av Valle härad. De omges av lövskog och rikkärr.

Flera bäckar och källflöden förser sjöarna med kalkrikt vatten. I sjöarna finns ovanliga alger, flodkräfta och sällsynta snäckor och insekter.

Markerna runt sjön är mycket känsliga för slitage.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gullakroksjöarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • flytta båt, kanot eller fiskredskap från annat vatten till Gullakrokssjöarna utan att de först grundligt rengörs och därefter torkas
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning
 • elda
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, ormbunkar, mossor, lavar eller svamp
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • tälta eller förankra husbåt.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1999
Areal: cirka 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Hitta hit

Gullakrokssjöarna ligger i norra delen av Valle härad väster om Skaravägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.