Norra Båsane

Området ligger i Melleruds kommun i centrala Dalsland. Den norra delen består av en granskogsbevuxen bäckravin. I den södra delen finns två små tjärnar omgivna av myrmark och sumpskog. Berggrunden är av kvartsitsandsten och kalklerskiffer.

Amatörbotanisten och mosskännaren Sixten Bergström från Bäckefors upptäckte området på 1910-talet. Under ett tjugotal år genomförde han ingående studier av mossfloran. Han fann omkring 300 mossarter i området. Denna artrikedom inom ett så litet område torde ha få motsvarigheter i Sverige. Ett flertal mycket sällsynta mossarter finns med. Den rika mossfloran beror dels på den omväxlande berggrunden med kalkhaltig skiffer och näringsfattig kvartsitsandsten och dels på den mångskiftande naturen i området.

Bland högre växter kan nämnas brunag, gotlandsag, myggblomster samt murruta. Reservatet har i första hand avsatts som ett naturvetenskapligt område. En stig löper från reservatets östgräns till tjärnarna i väster.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Norra Båsane men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och andra växter
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • medföra okopplad hund
  • rida
  • anordna orienteringskontroller eller snitsla spår.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1981
Areal: cirka 15 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Från Dalskog, vid väg 166, går en mindre väg norrut till Norra Båsane som tangerar reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.