Ånäsebäcken

Foto: Tord Wennerblom

Ånäsebäcken ligger på höjderna väster om sjön Råvarpen. Naturreservatet består av en bäckravin omgiven av skogar med blåsippor och andra växter som trivs på kalkrik mark.

I reservatets bäckravin finns gammelskog med flera sällsynta mossor och lavar. Bäcken forsar fram och bildar på ett ställe ett litet vattenfall. I området ovanför ravinen fanns det på 1800-talet ängsmarker med lövträd, små åkerlappar och blandskogar där kor och kanske också hästar betade. Det mesta är nu igenvuxet med granar, även om spåren från gamla tider fortfarande finns kvar här och var.

En del av dessa gamla livsmiljöer ska återskapas genom att öppna upp så det blir fler gläntor i skogen. Det görs för att gynna floran och för att ge ekarna, som nu står inklämda bland granar, mer livsutrymme.

Naturreservatet inbjuder till strövtåg och upptäcktsfärder. En vandringsled ska märkas ut och en eldstad ska ställas i ordning på platsen där utsikten över det omgivande landskapet är som vackrast.

Föreskrifter

Du är välkommen till Ånäsebäcken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon i terrängen, med undantag för transport av älg med hjälp av terrängfordon
  • övernatta i husvagn eller husbil
  • elda på annan plats än iordningställd lägerplats
  • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Bär, matsvamp och icke fridlysta blommor får plockas för privat bruk
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • plantera ut växt- eller djurart.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011
Areal: ca 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Hitta hit

Naturreservatet ligger intill väg 2218, som kallas för ”Route 2218 - Vackra byars väg”, ca 5 km söder om Dals Långed.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.